Willys Jeep nr. 814

Willys Jeep nr. 814

(1957 – 1969)

(November 1957)

Påhængsvogn (trailer)  nr. 814P

Kanon nr. 814K

Gavesæt nr. 814 KP

(marts 1960 – 1969)

Fortalt af Peter Frandsen

Klik på billederne for at gøre dem større.

Nu Tekno var igang med at lave lidt specielle bilmodeller kunne de lige så godt fortsætte. Netop, som de havde udsendt deres flotte racerbiler Cooper Norten og Ferrari 750 Monza skiftede de spor til noget helt andet, nemlig Willys Jeep. Selvfølgelig skulle Tekno lave en Willys Jeep. Det var en ikonisk bil fra Anden Verdens Krig, som alle kendte og som alle havde et positivt forhold til. Dertil kom, at Jeepen efter krigen blev frigivet fra militære opgaver og solgt til civile. Derfor havde mange landmænd og andre med interesse i jeepen anskaffet sig en fra overskudslagerne. Jeepen var faktisk så populær, at den lavede en overhaling indenom.

Nu var det ikke sådan, at Tekno lavede en model færdig, før de startede på en ny. Arbejdet med en ny model i slutningen af 1950.erne gik nok noget hurtigere end de senere modeller med affjedring, styretøj og døre, der kunne åben, men der gik hurtigt et til to år fra ide til bilmodellen stod ude i legetøjsbutikken.

Tidligere brugte Tekno at udvikle to modeller på en gang i et makkerskab. Her er Willys Jeep udtagelsen. Den har ingen naturlig bror eller søster at følges med. I 800-serien lå racerbilerne Cooper Norton og Ferrari før Jeepen og campingvognen nr. 815 og Lloyderne kom lige efter. Så Jeepen havde ingen anden modelbil, som bare ligner lidt, og hvor konstruktøren kunne drage lidt fordel af at udvikle næsten ens modeller samtidigt.

Willys Jeep blev konstrueret af Erik Spon, som konstruerede alle Teknos biler i perioden fra 1952 – 1960, hvor han stoppede på Tekno. E. Spon huskede særlig jeepen, som en bil, han var særlig stolt af. Han anså den for at være noget af det mest vellykkede, han fik fremstillet på Tekno. Det var tydelig at se på ham, når han sad og kiggede på den model jeg havde medbragt til interviewet med ham. I artiklen med “Konstruktørens beretning” havde han følgende bemærkninger til jeepens tilblivelse.

“Jeg havde meget bøvl med at få jeepen igennem hos fabrikanten, fordi han havde en ide om, at vi ikke skulle lave krigslegetøj, men det foregik som det plejede, jeg fik ideen – Siegumfeldt sagde nej og datteren Esther Siegumfeldt overtalte så faderen til at gå med til udviklingen og jeepen blev lavet og blev en rigtig salgssucces. Vi havde et mål, der hed mindst 25.000 solgte eksemplarer, ellers var produktionen ikke rentabel.  Willys Jeep var på et tidspunkt udstillet på Tøjhusmuseet i København med trailer og kanon og det hele”. 

E. Spon var utrolig stolt af, at modellen blev udstillet på Tøjhusmuseet og jeg synes E. Spon til fulde levede op til det, han gerne ville levere på Tekno. Modelbiler, der var tro mod detaljerne og som havde en god kvalitet og så skulle børnene også holde af at lege med bilen. Ovenstående citat fra E. Spon fortæller helt tydeligt, hvordan Siegumfeldts personlighed påbød ham at være i centrum hele tiden. Det var ikke kun E. Spon, der havde samme oplevelse, det havde salgschefen Poul Fjeldgaard også. Men det lykkedes dog at få bilen godkendt og sat i produktion.

Siegumfeldts betænkeligheder med en militærbil var også typisk for ham, at han skulle finde noget at kritisere ideen på. Det var et irritations moment for Spon, fordi Spon opfattede det som noget pjat. I forvejen lavede Tekno jagerfly med bomber og en hel serie svært bevæbnede Dodge militærkøretøjer. Willys Jeep var bare en bil til transport, som støtte for soldaterne, så Spon fandt ikke, at Siegumfeldts argument var andet end et forsøg på at nedgøre sine medarbejdere for at bringe sig selv i centrum. Siegumfeldt havde i følge Spon og Fjeldgaard en sygelig trang til at ville have alt positiv fremdrift på Tekno for sig selv. Han tålte ikke at andre fik ros for fx produkter, som Tekno lavede. Nu er det af gode grunde ikke muligt for Siegumfeldt at forsvare sig, men det er trods alt udsagn fra ledende funktionærer på Tekno, samt fra hans nærmeste familie, der tegner dette billede af fabrikanten, men omvendt skabte han også Tekno og han havde helt klart strategiske og politiske evner, som forretningsmæssigt kom Tekno til gavn langt ud over funktionærernes rækkevidde og sikrede Tekno vækst og overlevelse i en benhård legetøjs branche og helt ærlig, hvem kan pege på en chef uden fejl?

Men jeepen kom i produktion og heldigvis for det. Den er i mine øjne noget af et mesterværk sammenlignet med mange andre modelbiler fra sidst i 1950.erne.

Den fortsætte selvfølgelig også tendensen med at nye modeller skulle kunne præstere noget nyt, hvilket jeg kommer tilbage til længere nede i artiklen.

Willys Jeep´s historie

Da først jeepen var færdig satsede Tekno ret voldsomt på den. Den kom ikke bare i en dansk militær version, men faktisk blev den udgivet i fem vidt forskellige varianter, som kom hurtigt efter hinanden. Det var ikke sædvane hos Tekno. Godt nok kom Ferrari Monza og Cooper Norton i syv varianter og det kan være Tekno har ladet sig inspirere af det.

Willys Jeep har produktionsnummer 814, hvor Cooper Norton og Ferrari Monza har nr. 812 og nr. 813. Derfor skulle man tro, at jeepen, hvor udviklingsarbejdet nødvendigvis var påbegyndt senere end de to racerbiler, så også skulle udkomme efter Cooper Norton og Ferrari Monza, der kom i marts 1958 og i maj 1958. Men faktisk udkom Jeepen lidt før de to andre, nemlig op til Jul i 1957. Derfor må Tekno have prioriteret at få Jeepen hurtigt ud på markedet. Jeg kan ikke huske andre modeller, der har overhalet hinanden på den måde.

 

Ovenfor Willys Jeep i Teknos katalog fra 1958 til venstre og til højre Thorngreens annonce i politiken fra 12. august 1957.

Willys Jeep nævnes første gang i en notits i Legetøjstidende fra oktober 1957 i en dansk militærudgave med chauffør. Det er derfor mit bud, at den udkom op til Jul 1957. Nummerpladen “1957” peger også på, at den udkom i 1957. Den præsenteredes officielt i en annonce i Legetøjstidende fra januar 1958. Allerede i  april 1958 omtales UN/FN udgaven og i efteråret 1958 er de fem varianter militær, UN, Røde Kors, Falck og landbrugsjeepen med i det store Tekno katalog, der kom i efteråret 1958 – alle med deres egen chauffør, som passede til bilerne.

 

Til venstre notits i Legetøjstidende fra oktober 1957, i midten annonce fra Legetøjstidende fra januar 1958 og til  højre notits også fra Legetøjstidende fra april 1958. 

Annonce fra september 1958.

Nordisk Diesel var importør af Willys Jeep og også for Scania – Vabis. Hvornår særudgaven af Willys Jeep med reklamen for Nordisk Diesel udkom, vides ikke med bestemthed, men mon ikke den også er kommet sidst i 1950.erne, henset til, at flere af dem også har den gamle type dæk. Den blev formentlig brugt, som uddeling til kunder som reklame i lighed med Scania – Vabis lastbilerne.

Falck Redningskorps og Zonen Redningskorpset blev lagt sammen gældende fra den 1. januar 1963. Navnet Falck – Zonen fortsatte 10 år frem, hvorefter selskabet udelukkende hed Falck igen. Teknos udgave af Willys Jeep Falck -Zonen kan derfor tidligst være kommet på markedet fra januar 1963 og det er faktisk et meget godt bud, at det er sket hurtigt, netop for at markere sammenlægningen. Børnene var vel de bedste ambassadører til at viderebringe viden om at nu hed selskaberne ikke mere Falck eller Zonen, men Falck – Zonen.

Den svenske udgave “Svensk Räddningstjänst” er nævnt i Teknos katalog fra 1961 og i Bericos prisliste og katalog fra 1960. Så et godt bud for dens ankomst til det svenske marked er 1960.

Den sidste model er den sjældne amerikanske udgave “U.S. Army Military Police”. Den har jeg ikke noget materiale på, men den har de gamle hjul, så min logik siger mig, at den har været fra starten tiltænkt det amerikanske marked.

Det er meget sjældent, at jeg med rimelig sikkerhed kan indkredse i hel serie så præcist, som det er tilfældet med Willys Jeep. Det gælder især, hvornår bilerne udkom – hvornår de udgik er straks langt vanskeligere at stadfæste. Tekno reklamerede meget for nye modeller, men det var ikke så interessant, når de udgik igen.

Jeg har derfor lavet en oversigt over udgivelsestidspunktet for modellerne. Sidst i artiklen vil der være billeder af modellerne:

1957: (ca. november- december)

Den danske udgave af militær jeepen.

1958:

UN (april 1958)

Røde Kors

Falck

Landbrugsjeepen

U.S. Army Military Police og Nordisk Diesel (Formentlig i 1958 – men ingen sikker viden om udgivelsestidspunkt). Nordisk Diesel samlede Willys Jeep i Danmark, blandt andet til det danske forsvar, så det var naturligt, at de også ønskede reklame på Teknobilen.

1960:

Den danske udgave af militær jeepen, som gaveæske og trailer/kanon i løssalg.

Ovenfor annonce i Politiken fra den 5. marts 1960, hvor gavesættet præsenteres.

Trailer til UN, Falck, Zonen og landbrugsjeepen er sikkert kommet kort efter militærudgaven.

1961:

Svensk Räddningtjänst

Willys Jeep er med i alle prislister og kataloger i ind og udland fra 1958 og fremover. Bilen var en af Teknos absolutte favoritter rent salgsmæssigt både i Danmark og på eksportmarkederne.

Jeg vil nedenfor nævne nogle af dem. Prisen på Willys Jeep blev i 1958 fastsat til 4,75 kr. I 1959/60 var prisen steget til 5 kr. og gavesættet kostede 8,75 kr. Sjovt med Tekno, der var ingen rabat ved at købe gavesættet. I løssalg kostede Jeepen 5 kr. traileren 1,25 kr og kanonen 2,5 = 8,75. I 1963 kostede Jeepen 6 kr. og gavesættet 10,25 kr.

  

Til venstre Teknos katalog fra 1961/62, i midten fra 1963/64 og til højre 1965/65.

I Sverige lå prisen på 3,85 sek. i 1960, hvor kun Falck og UN udgaven blev nævnt. I 1962 kom gavesættet med til 5,5 sek. Jeepen fremgår ikke af prislisterne fra 1968.

Ovenfor brochure fra Berico fra 1960.

Nedenfor annonce fra Politiken fra den 5. september, hvor Tekno kræver fred nu.

Sidste gang Willys Jeep optræder i de officielle kataloger er i prislisten fra 1965/66, men den fortsatte et pænt stykke tid herefter. Jeg har Teknos officielle billeder til sælgerne fra 1968-69 og der er Jeepen med, så mit bud er, at den udgik i 1969, da Tekno blev solgt til Tekno/Algrema.

Ingen ved hvor mange af Willys Jeep, der er solgt fra Tekno, men det er mange. At den blev så populær er forståeligt, når vi i næste afsnit kigger lidt på bilens detaljer.

Ovenfor annonce fra Politiken fra 30. april 1966.

Modellens detaljer:

Willys Jeep skulle jo også gerne kunne levere lidt på nyhedsfronten og selvfølgelig kunne den det. Alene det at det var en jeep, var en nyhed, men det er selvfølgelig den bevægelige ruderamme, der er nyheden på jeepen. Chaufføren var også ny, men en Teknobil med chauffør havde sin debut i racerbilerne. Lad os slå fast, at det er en meget vellykket model. Den er vellignende i forhold til den rigtige bil.

Den er 77 mm lang og den rigtige bil er 3360 mm lang, hvilket giver et størrelsesforhold på 1:43,6 hvilket er meget tæt på idealet 1:43½. Gavesættet er 197 mm langt.

Willys Jeep består af 28 enkeltdele incl. chaufføren.

I 1957 var det ikke almindeligt, at modelbilerne kunne noget. Modellerne fra den periode bestod hovedsaglig af en top og en bund. Men vindspejlet, der kan hæves og sænkes er godt fundet på og det er en afgørende del af jeepens DNA. Vindspejlet er sat fast til karosseriet med to små søm. I ruderammen er isat en transparent rude af plastik.

Modellen er konstrueret af to hoveddele, som er et karosseri og en bund.

Karosseriet er selve jeepen, hvor den forreste del er klart den flotteste. Der er flotte graveringer af motorhjelmen med hængsler, hvor boltene til fastspænding faktisk også er kommet med. Der er en lille låge i højre side under ruderammen på den rigtige jeep, som Tekno også har markeret. Selve kølergrillen er helt unik, med meget tydelige riller til kølergrillen, og to lygter, som er malet røde eller gule. Bagklappen er også markeret meget tydeligt, ligesom baglygterne, som er malet gule eller røde. Der sidder også et lille trækøje til påhængsvognen, som jeg kommer tilbage til. På venstre side er benzindækslet flot graveret ind i karosseriet. Tekno har lavet to små “øjer” til montage af ruderammen. Vender vi karosseriet på hovedet er de bageste bladfjedre markeret og teksten “Jeep 814” er graveret ind i bunden på karosseriet.

 

Til venstre en model uden trækøje og til højre en model med trækøje.

Normalt har karosseriet ikke bund, men det har Jeepen. Den har også en rigtig bund, som også bærer kofangeren. Kardanaksel og udstødning er en del af bunden. Bundens formål er også at holde hjulene på plads. Graveringerne “Tekno Denmark” er graveret ind i bunden. På indersiden af bunden er ratstammen og rattet fastgjort.

Det er en meget flot måde jeepen er bygget op på, men faktisk tror jeg godt, at det kunne lade sig gøre at støbe jeepen i et stykke og dermed spare bunden væk, men det gjorde Tekno ikke. Alle detaljer skulle med og det er lykkedes ganske godt.

Med hensyn til trækøjet var det ikke på jeepen fra starten, men kom på, da trailer og kanon kom på markedet. Så modeller uden trækøje er fra før 1960.

Hjulene var ved at udvikle sig til noget af et særkende på Teknobiler på dette tidspunkt i slutningen af 1958 og her adskilte Willys Jeep sig ikke. Den fik selvfølgelig sine egne fælge, som ligner dem, der sidder på den rigtige jeep og de blev selvfølgelig malet i samme farve som bilen. Militær, rød, hvid, grøn eller blå til Svensk Räddningstjänst. Willys Jeep havde den samme type hjul fra start til slut. De første biler blev leveret med de lidt tykke dæk med svage antydninger af dækmønster, som også sad på Cooper Norton og på de første Ferrari Monza. Senere fik bilerne Teknos velkendte standarddæk med riller og mønster. Reservehjulet på højre side er magen til de andre hjul. Jeg har set billeder af den rigtige bil med reservehjulet på siden, men langt de fleste har hjulet siddende bagpå jeepen. Man kan vel også godt sige, at det er upraktisk for en terrængående bil, at have et hjul siddende der, hvor det kan rage ind i alting. Det samme gælder på Teknos jeep, hvor mange biler under leg har mistet reservehjulet.

Traileren og kanonen har standarddækkene, så dækkene er udskiftet senest i 1960. Hjulene var i starten af den type, som er presset fast på akslerne, men det blev senere ændret til hjul, der kan køre rundt på akslerne. Sjovt nok blev enderne på hjulakslerne også malet i samme farve som hjulene, dog ikke på de sidste udgaver af jeepen. De tidligste udgaver af trailer og kanon havde de rigtige hjul som jeepen. Senere fik de monteret Cooper Norton hjul og traileren fik sølvfarvede Ferrari Monza hjul.

Ovenfor kan man se hjultyperne. Jeepen har de “rigtige” hjul, hvor trailer og kanon har “Cooper Norton” hjul. 

Chaufføren er sjov. Han kommer uden tvivl fra Reisler og er lavet i plastik. Der blev lavet to forskellige typer – en med hjelm og en med Kasket. De ældste typer var klart de flotteste. De havde malede ansigter, med øjne og mund og flere havde malet slips mv. Senere blev der sparet på udsmykningen og detaljerne forsvandt hen ad vejen.

Samling af de meget flotte figurer med hjelm og kasket. 

Sædet er af metal og nittet fast i karosseriet. De første modeller var med transparente lygter eller blå transparente lygter, som senere ændrede sig til de flotte prismelygter.

Traileren:

Det er da klart, at jeepen skulle have en trailer. En fin lille legeting lige til at sætte bagefter jeepen ved hjælp af en lille krog og en blankpoleret lås. Traileren fik de samme hjul som jeepen, men på de sidste modeller har både trailer og kanon hjul magen til Cooper Norton. Det er ikke alle variater af jeepen, som der er lavet trailer til. Der er lavet til militærudgaven, Falck, Falck – Zonen, UN og landbrugsjeepen. En del af trailerne til Falck, Falck-Zonen og landbrugsjeepen blev leveret med sølvfarvede Ferrari Monza hjul.

Kanonen:

Kanonen består af en chassisramme, hvor kanonløbet er nittet fast. Foran er brystplanen sat på. Kanonen kan skyde, ved at et håndtag trækkes tilbage og slippes. Jeg tror kanonen er fri fantasi fra Teknos side. Jeg kan ikke rigtig finde noget, der ligner de rigtige kanoner.

Modellens værdi:

Standardudgaver af Willys Jeep som militærudgaven, Falck, UN, landbrugsjeepen og Røde Kors er der mange af og selv mintbox modeller koster under 1000,- kr. Den svenske udgave, Nordisk Diesel og Military Police er sjældne og er lidt dyrere, men det er ikke modeller, som går op i et prisniveau, som de fortjener, når vi tager hensyn til sjældenheden. Trailer og kanon har ikke den store værdi.

Hvad skal jeg passe på?

Modellen er godt lavet, men den har svagheder. Kofangeren sidder udsat og får let skader eller knækker af. Det samme kan ske med trækøjet og reservehjulet. Der er ofte skader på vindspejlet. Men det er ting, man kan se med det blotte øje.

Tekniske data:

RuderJa Vindspejl
AffjedringNej
StyretøjNej
InteriørNej Dog rat og sæde.
Løse lygterJa
Løse kofangereNej
Bevægelige deleNej
BlinkNej
DecalerJa
Samlet medNitter
TofarvetNej
Blist-car modelNej

Særlige decaler

Alle udgaver af Willys Jeep har decaler, som jeg kommer mere ind på under afsnittet om modellerne.

Æsker:

Jeepen blev leveret i den samme papæske med flotte illustrationer af jeepen fra starten i 1958 til den udgik. På endeflappen er påtrykt, hvilken bil æsken indeholder.

Traileren blev ikke leveret i æske, men kun i en lille plastikpose. Nedenstående er originale pakninger, som i øvrigt er ret sjældne.

 

 

Kanonen derimod, udkom i sin egen æske.

Modellerne:

For en gangs skyld tror jeg, at jeg har fået alle modeller med. Der kan dukke noget nyt frem, men jeg tror det faktisk ikke. Der kan altid være en afvigelse i en farve eller på en decal, men jeg mener de nedenfor viste, er dem Tekno producerede.

Nr. 814: Dansk militær jeep

  

Nedenstående model er uden decaler, men de kan være fjernet. Det kan ikke afvises, at jeepen er lavet uden decaler, som nedenfor.

Nr 814P: Trailer militær

Hvis man kigger godt efter trailerne i poserne kan man se af de har forskellige hjultyper.

  

Nr. 814K: Kanon

Kanonen blev leveret med forskellige decaler, som vist på billede 1 og billede 3 nedenfor.

  

Nr. 814-1: Military Police

  

Nr. 814P: Trailer Military police

Samme trailer, som til den danske militær jeep.

 

Nr. 814-2: UN/FN

Der fandtes flere slags æsker blandt andet en UN Jeep og en FN Jeep.

Nr. 814P: Trailer UN

Nr. 814-3: Falck

  

Nr. 814P: Trailer Falck

 

Nr. 814-4: Falck – Zonen

 

Nr. 814P: Trailer Falck – Zonen

Nr. 814-5: Landbrugs jeep

Nr. 814P: Trailer med nr.pl. “A. Hansen nr. 8001

Nr. 814P: Trailer uden nr.pl.

Nr. 814-6: Røde Kors

Nr. 814-7: Svensk Räddningstjänst

Nr. 814-8: Nordisk Diesel

 

Nr. 814KP: Militær gavesæt

 

Løse figurer:

Det har også været muligt at købe en løs figur til sin jeep. Nedenstående er i original indpakning.

 

 Diverse:

Ovenstående viser et originalt billede, som Teknos repræsentanter havde med ud i legetøjsforretningerne til fremvisning.

Anders And:

Jeppen blev brugt i en reklame fra Tekno i Anders And fra 21. marts 1967.

 

 

3 kommentarer til “Willys Jeep nr. 814”

 1. Hej!

  Jo, 814 “Svensk Räddningstjänst” finns med i 1960 års svenska Tekno-katalog, och även i prislistan från maj 1960. Jag har båda dessa i min samling.

  Hälsningar
  Thomas

  Svar
 2. Hej!

  Tekno 814, Willys Jeep “Svensk Räddningstjänst” fanns alltså i katalogen redan 1960 och nämns även i 1961 års katalog. 1960 fanns också ytterligare två jeepar. Det var “Falck” och “UN”. I prislistan från maj 1960 var priset 4:00/st.

  M v h
  Thomas

  Svar

Skriv en kommentar